Garanti

Rätt däck till rätt bil

Vid däckbyte ser vi alltid till att välja däckdimensioner som är godkända enligt helfordonsgodkännandet för din bil.

Fabrikationsfel med mera

När du köper dina däck och andra produkter hos oss omfattas köpet av gällande konsumtentlagstiftning. Det innebär bland annat att vi svarar för fel i varan som förelåg redan vid leverans.

Utbildad personal

Personal på Däckteams verkstäder genomgår kontinuerligt utbildning. På så sätt säkras att vårt arbete utförs på rätt sätt och alltid håller högsta kvalitet.

Balansering

Däck skall balanseras i samband med byte. Trots att vårt arbete håller hög kvalitet kan det inträffa förslitning och annat som gör att balanseringen försämras. Skulle balanseringen försämras inom 6 månader från bytet och däcket dessutom inte körts mer än 750 mil, så görs en ny balansering på vår bekostnad.

Reparationer

Våra reparationsarbeten utförs med beprövade metoder av erfaren personal. Även om arbetet utförs felfritt kan det uppkomma behov av ytterligare reparation av däcket. Uppstår ett sådant behov inom 6 månader eller max 750 mil körning från det första reparationstillfället, genomför vi en ny.

Vid eventuella oklarheter hänvisar vi till Konsumentköplagen (pdf-fil) eller Däckverkstadens reparationsvillkor (pdf-fil) som är antagen efter överenskommelse mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund.